REC Homepage

REC Homepage

 
 
 
 
 
 
 
terug naar wie zijn wij

Steunpunt autisme.

Leerlingen met een autistisch spectrum stoornis komen op bijna alle reguliere en speciale scholen voor. Leerlingen met autisme verwerken informatie op een andere manier. Om goed onderwijs te kunnen bieden aan deze leerlingen, is het nodig dat leerkrachten, mentoren (en medeleerlinigen) weten wat autisme is en hoe je daarmee om kunt gaan. Daartoe zijn de Steunpunten Autisme in het leven geroepen.


Elk steunpunt ondersteunt de scholen van het eigen REC , bij de opvang van de leerlingen met een stoornis in het Autistisch Spectrum.  
Daarnaast heeft het steunpunt taken zoals:
. informatie verstrekken aan ouders,
. voorlichting geven aan en collegiale consultatie verzorgen in het regulier onderwijs (aan basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor het voorgezet onderwijs).
. ook zorgt het steunpunt ervoor dat er expertise wordt opgebouwd bij de (preventieve) ambulante begeleiding.                                                                             Een steunpunt autisme stelt geen diagnose en doet geen onderzoek bij individuele leerlingen. Het Steunpunt beperkt zich tot stoornissen in het autistisch spectrum en biedt geen ondersteuning bij andere stoornissen en beperkt zich tot begeleiding van vragen die voortkomen uit het onderwijs.
Meer informatie kunt u vinden op de website.

Het steunpunt autisme van het REC Noord Holland is als volgt bereikbaar:
website: www.steunpuntautismenoordholland.nl telefonisch tijdens kantooruren: 06 43038413
per email aan de medewerkers:

Ellen van der Linde(ellen@steunpuntautismenoordholland.nl)
Marry Ronde(marry@steunpuntautismenoordholland.nl
Ans van soerland(ans@steunpuntautismenoordholland.nl)

 


Zoeken


REC Homepage